Intervju med kardinal Anders Arborelius
En mycket intressant intervju med vår biskop kardinal Anders Arborelius är nu tillgänglig
för er alla på vår Youtubekanal Katolsk Horisont.  
Följ bara länken till videoinspelningen https://www.youtube.com/watch?v=6D6WyW34RwU

Samtalet med Hans Eminens på temat ”Den påvliga uppmaningen ”Amoris Laetitia”.

Följ bara länken till videoinspelningen  https://www.youtube.com/watch?v=ovP6PwQUK1c


Faste-reträtt: Allt till Guds större ära

S:t  Ilians katolska församling, Enköping
Lördag 17 mars, kl: 10.00-16.00

               10.00  Inledning
               10.15
Föredrag: Allt till Guds större ära
               11.00 Andlig övning: Rytmisk bön med varje andetag
               11.30 Föredrag: Samvetsrannsakan
               12.00 Lunch i tystnad (Pris : 100,-/pers)
               13.00 Andlig övning: samvetsrannsakan, tillfälle till bikt
               14.45 Föredrag: De andliga sinnena i eukaristin
               15.15 Mässa
               16.00 Avslutning

I sitt herdabrev för fastetiden utgår biskop Anders från aposteln Paulus ord "Gör allt till Guds ära" (1Kor 10:31).

Detta är också Jesuitordens motto, allt till Guds större ära. Faste-reträtten är inspirerad av den modell som de
första Jesuiterna använde på 1500-talet.

Vi kommer att praktisera tre enkla former av andliga övningar: rytmisk bön med varje andetag, samvetsrannsakan
och användandet av de andliga sinnena. I korta undervisningspass ges instruktioner.

Under denna stilla dag råder tystnad och stillhet. Detta för att ägna större uppmärksamhet åt Gud och fördjupa 
relationen till Treenigheten.

Kaffe finns tillgänglig och tid avsätts för pauser, dock inte gemensamma utan vi är kvar i tystnaden.

p. Fredrik Heiding