Kontakt oss

Sankt Ilians Katolska Kyrka
Kungsgatan 6
745 31 Enköping

S:t Lars församling Expedition

Slottsgränd 7, 753 09 Uppsala
+46 (0) 18-13 35 43

Kyrkoherde
P Andreas Bergmann SJ
+46 (0) 18 - 12 44 42
+46 (0) 70 - 281 91 61
kyrkoherden@stlars.org

Ansvarig präst
Fader Magnus Nyman
+46 (0) 73 707 26 00
magnus.nyman@newman.se

Kontakt person
Maria Otworowska Karlsson
+46 (0) 171-446 073