VÄLKOMMEN TILL
SANKT ILIANS KATOLSKA KYRKA
I ENKÖPING 
                                                                                                                                                                                                                          Hitta oss på kartan   

KALENDARIUM

Den heliga mässan firas varje söndag kl. 11.00

Den heliga mässan på tagalog  firas  fjärde lördagen i månaden kl. 11.00

Den heliga mässan på polska firas andra lördagen i månaden kl. 17.00
Msza sw. po polsku w druga sobote miesiaca o godzinie 17.00

Kungörelser:

På grund av de nya restriktionerna sätter vi en gräns vid 50 mässbesökare på anvisade platser, plus kantor, präst, ministranter etc.

Vid alla gudstjänster är det viktigt att tvätta eller sprita händerna och hålla 1 meters avstånd mellan enstaka deltagare eller sällskap.
Pandemin innebär en påfrestning på hela vårt samhälle och vi är mycket glada över att församlingen har visat stor respekt för de begränsningar i gudstjänstlivet som pandemin inneburit.