Sankt Ilian

En svensk form av det tyska namnet Gilgen, Ilgen som i sin tur är en ombildning av det grekiska namnet Egidius. Egidius(grekiska Αιγίδιος, franska Gilles, polska Idzi) var en i Grekland född kristen eremit och abbot. Han är en av de fjorton nödhjälparna och vördas som helgon inom Romersk-katolska kyrkan.
Född  cirka 650 i Aten, Grekland
Död 1 september 720 i Septimania (nuvarande LanguedocRoussillon), Frankrike
 
Helgon dag: 1 september
Attribut pil, eremithydda, kronhjort

Skyddshelgon för: tiggare, smeder, personer med bröstcancer,ammande mödrar
fiskare, jägare, herdar, efterlevande, epileptiker, sjuka, skadade, syndare, bågskyttar, tiggare, strövare 

Bjudas in till evenemanget mot: infertilitet och mentalsjukdom.
 
Sankt Ilians liv liknar en fabel, men det finns ingen anledning att betvivla dess historiska sanning.
Från det avlägsna Athen kom han som pilgrim till Rhônedalen och bosatte sig som eremit i de djupa skogarna nära Arles.
Legenden berättar, att en hind brukade komma till hans grotta och livnära honom med sin mjölk.
En gång fick kungen och hans jägare syn på hinden och ville skjuta det. Hinden hade flytt till Illians grotta och låg där vid hans fötter. Kungen sköt på måfå en pil i den mörka grottan och gick sedan in för att se, om han träffat hinden.
Han fann den blödande eremiten med pilen i kroppen och det oskadda djuret tätt intill honom.
Kungen ville gottgöra sitt misstag och erbjöd Illian läkarhjälp och pengar, men denne bad om en enda sak: att kungen skulle bygga ett kloster på platsen.
Så byggdes omkring år 680 det berömda klostret Saint-Gilles (så kallar fransmännen Ilian),som snart samlade ett stort antal munkar. Ilian blev dess förste abbot och ledde klostret till sin död den 1 september 720.
Han begravdes i klosterkyrkans krypta.
Under hela medeltiden var Saint-Gilles en berömd vallfärdsort, inte minst därför att den ligger vid den stora pilgrimsleden till Compostela. Hundratusentals pilgrimer brukade samlas vid Ilians grav, för att tillsammans fortsätta vandringen till den helige Jakob i Compostela.
 
ENKÖPING
Under medeltiden hade Enköpings stadsförsamling två stadskyrkor, Sankt Olof, vilken numera är helt försvunnen, och Sankt Ilian. Sankt Ilian övergavs 1548 när Vårfrukyrkan blev stadskyrka och hade rivits vid mitten av 1600-talet. Sankt Ilians ruin från 1200-talet grävdes ut 1943-1946.