Helige Maroun

Den helige Maroun var en syrisk munk som levde under slutet av 300-talet och början av 400-talet och som efter sin död fick många efterföljare, de blev kända som ”maroniterna” – och blev upphovet till den maronitiska kyrkan, en lokalkyrka som alltid varit katolsk, lojal mot påven och kyrkan i Rom.

Den helige Maroun var prästvigd och blev senare eremit, han spred den kristna tron, blev känd för att under inträffade, människor blev botade från sjukdomar, ryktet om hans helighet började spridas och efter hans död 410 ledde detta till en stor folkväckelse. I den kristna bildkonsten porträtteras den helige Maroun vanligen med svart dräkt och med en stola (bandet runt halsen som visar att han är prästvigd), därtill en abbotsstav, ibland avslutad längst upp med jordglob och kors (= evangeliet ska predikas över hela världen).
 
Den helige Maroun är alltså upphovet till den orientaliska kristna kyrka som sedan lång tid kallas den Maronitiska Katolska Kyrkan, en kyrka som har haft (och har) ett stort inflytande i Libanon och Syrien. Den helige Maroun själv levde en stor del av sitt liv på ett berg i Syrien.
 
Den maronitiska rörelsen nådde Libanon genom Abraham av Cyrrhus, den helige Marouns första lärjunge, som har kommit att kallas “Libanons apostel”. Han kristnade Libanon genom att lära dem att följa den helige Marouns andliga väg.
 
Den helige Marouns liv präglades av klosterlivets askes – vilket inte har lett till något förbud för de vanliga församlingsprästerna i den maronitiska kyrkan att vara gifta – genom allt skapat, lärde helgonet, kan människan nå gemenskap med Gud, vår jordiska verklighet och den himmelska hör samman. Han använde det jordiska för att fördjupa sitt andliga liv och levde som eremit ett asketiskt liv ständigt utsatt för regn, köld, solsken och hetta, han blev känd under sitt liv som en bönens man, ja som ett helgon.
 
Den 23 februari 2011 invigde påven Benedikt XVI en staty av den helige Maroun på väggen på utsidan av Peterskyrkan i Rom. På statyn finns också en text på syriska: ”Den rättfärdige ska grönska som ett palmträd, som en ceder från Libanon växer han.” (Psaltaren 92:12) 
 
Den helige Marouns festdag firas den 9 februari.