Tisdagen 20 februari  och alla tisdagar i fastan kl. 18.00 Korsvägsandakt

   

  2-3 mars Fastereträtt med f. Anders Ekenberg

.

Tider: Lördag 11.00 -16.00 + söndagens högmässa,

 församlingen bjuder på lunch på lördagen. 

Det finns möjlighet till bikt under reträtten.
Anmälningslista finns vid orgeln.