Lördagen den 8:e juni kl. 11.00 firas den heliga mässan med första kommunion

Söndagen den 16 juni firas den heliga mässan klockan 17.00 (inte 11.00) på grund av installation av ny kyrkoherde i Uppsala