Kontakta oss

Sankt Ilians Katolska Kyrka
Kungsgatan 6
745 31 Enköping

S:t Lars församling Expedition

Slottsgränd 7, 753 09 Uppsala
+46 (0) 18-13 35 43

Kyrkoherde
P Andreas Bergmann SJ
+46 (0) 18-12 44 42
+46 (0) 70-281 91 61
kyrkoherden@stlars.org

Ansvariga präster
Fader Magnus Nyman
+46 (0) 73-707 26 00
magnusnyman1@hotmail.com

Fader Jan Byström

jan.bystrom@katolskakyrkan.se

+46(0) 73-905 91 52


Kontaktperson:
Maria Karlsson
karlssonm728@gmail.com


Facebook
https://www.facebook.com/groups/233639233638869

Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCpST7t4drOFpYmeArE7DsIA