Hur blir man katolik 


Om man inte är döpt, blir man katolik genom dopet.

Är man redan döpt och tillhör ett annat kristet samfund konverterar man till Katolska Kyrkan.

En vuxen person som ska döpas eller konverteras behöver få undervisning i katolsk tro och personliga samtal med en katolsk präst, diakon eller annan katolik innan man upptas i Katolska Kyrkans gemenskap.
 
Efter samtal med en präst väljer man en katolsk fadder, någon som kan hjälpa en att växa in i det katolska livet, sitta med under mässan några gånger för att förklara saker och presentera en för andra i församlingen så att man naturligt växer in i gemenskapen.
Faddern är med vid dopet, som är en speciell gudstjänst.
Konverterar man är faddern också med vid upptagningen i Kyrkan som ofta sker inom ramen för en katolsk mässa.
Inför en konversion måste man visa sitt dopintyg för prästen, samt att man gått ur det samfund man tidigare tillhörde.
Man går även till bikt, så kallad generalbikt ( då man bekänner alla allvariga synder man kommer ihåg).

Upptagningen innebär att offentligt bekänna att man delar den katolska tron med orden:
"Allt som den heliga Katolska kyrkan tror, lär och förkunnar vara uppenbarat av Gud, det tror och bekänner jag".
Sedan får man för första gången ta emot kommunionen, Kristi kropp och blod, i Katolska Kyrkan. Efter dopet konfirmeras man.

Alla som konverterar måste konfirmeras, även om man är konfirmerad i något annat samfund.
Konfirmationen är ett sakrament i Katolska Kyrkan, och det förmedlas oftast av biskopen själv.