Katolska kyrkan

Katolska kyrkan är med sina ca 1,2 miljarder medlemmar (ungefär 17,4% av världens befolkning) det största av de kristna samfunden och den största religionsgemenskapen överhuvudtaget.
Den kallas även för den romersk-katolska kyrkan eftersom biskopen av Rom, påven, är Kyrkans överhuvud.
Den Katolska kyrkan beskriver sig själv med fyra adjektiv: en, helig, katolsk och apostolisk.

Betraktar man Katolska kyrkan under aspekten makt och inflytande är det adjektiven en och katolsk som är aktuella i detta sammanhang.
En talar om Kyrkans enhet i lära och tro, hennes enhet som visar sig i sammanhållningen biskoparna emellan kring Roms biskop, påven.
Katolsk ger uttryck för Kyrkans universalitet och övernationalitet.  
Och fastän Katolska kyrkan rymmer många olika traditioner är den främmande för sekterism.
Katolska kyrkans finns i vartenda land på jorden, den är inte bunden till någon bestämd ras, kultur, nation eller språkgrupp och inte heller till någon partiideologi.