Sankt Ilian Katolska Kyrka i Enköping tillhör Sankt Lars Katolska Församling i Uppsala

Är du registrerad i S:t Lars? 

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?

Alla som är registrerade betalar kyrkoavgift till Stockholms katolska stift som sen fördelar medlen till församlingarna. Stiftet har på sin hemsida information om detta på olika språk. 

Om du är upptagen i Katolska kyrkan i ett annat land än Sverige kanske du inte har blivit registrerad här. 

Är du osäker på om du är registrerad i S:t Lars? Kontakta oss för att få reda på det. Vet du att du inte är registrerad men vill bli det, kan du göra så här: fyll i blanketten, skriv ut, skriv under och lämna den till prästen i S.t Ilians kyrka.

Frågor besvaras av kyrkoherden eller expeditionen.