Bön om

ATT KUNNA LEVA RÄTT

Gud, du håller alla goda gåvor i brededskap för oss. Ge mig därför en brinnande längtan efter allt vad du vill ge. Låt mig förstå vad du vill med mitt liv, låt mig sedan dra den yttersta slutsatsen av min insikt och ge mig kraft till handling till ditt namns pris och ära. Min Gud, jag vill göra något riktigt av mitt liv, låt mig bara få veta hur, lär mig det rätta sättet. ~ Herre, min Gud, låt mig stå orubblig i medgång och motgång: inte ytlig i medgången, inte nedslagen i motgången. Låt glädje och sorg leda till dig. Jag vill inte synas - inför människorna, jag vill vara - inför dig. ~ Herre, låt mig känna den fadda smaken i allt som saknar evig giltighet. Låt mig tröttna på all glädje där du inte finns. Du har skapat mig till dig: jag vill inte nöja mig med något mindre än dig. Ge mening åt arbetet, för din skull. Ta bort lättjan som leder bort från dig. Håll mig på den rätta vägen: gör mig vaksam på mina svagheter, mogen att ta ansvar för mina misstag. Ge mig, Herre min Gud, lydnad utan servilitet, enkelhet utan ovärdighet, kyskhet utan hyckleri, tålamod utan maskerade aggressioner, ödmjukhet utan förställning, glädje utan naivitet, mognad utan resignation, rörlighet utan rotlöshet, respekt utan förlamning, uppriktighet utan kärlekslöshet, godhet utan förhävelse, gåvan att tillrättavisa utan att såra, att föregå med gott exempel utan att framhäva mig själv. Ge mig, Herre, ett vaksamt sinne. Låt inte min vetgirighet förlora blicken för det väsentliga. Ge mig ett nobelt sinne som inte grumlas av någon ovärdig tanke. Gör mig rättskaffens, så att mina avsikter tål att dras fram i ljuset. Ge mig fasthet, så att jag inte krossas av livets växlingar. Ge mig inre frihet från impulsernas tyranni. ~ Herre, min Gud, låt mitt förstånd nå kunskap om dig, låt mig aldrig tröttas när jag söker dig, ge mig den vishet som finner sig. Låt mig leva så som du kräver av mig, ge mig uthållighet att troget invänta dig, ge mig orubblig förtröstan att jag slutligen skall finna vila i din famn. Låt lidandet som drabbar mig slipa bort mina brister. Lår mig under vandringen njuta av din skapelse som en gåva ur din hand, låt sedan din glädje bli min eviga härlighet i hemlandet. Du som lever och råder från evighet till evighet, Amen.

PRÄST- OCH ORDENSKALLELSER

Fader, sänd ut din Ande över kyrkan Och sänd arbetare till din skörd
Väck unga män och kvinnors längtan Att efterfölja din Son på ett närmare sätt.
Tala till deras hjärtan och tänd i dem en eld, Så att de finner sin största glädje i att leva till din ära.
Hjälp dem att hitta sin kallelse i kyrkan Och utge sig i kärlek för sina bröder och systrar.
Ge dem ett beredvilligt hjärta, så att de vill tjäna din Son som präst eller ordensmedlem.
Hör ditt folk som ropar till dig dag och natt och ge din kyrka andliga kallelser.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Amen.