DAGLIG BÖN

Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till Dig. Jag anbefaller Dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med Din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i Eukaristin. Må den helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om Din kärlek. Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder, ber jag särskilt för denna månadens intentioner såsom den Helige Fader föreslagit...