Fader vår

Fader vår, som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, såsom i himmelen, så och på jorden.

Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet Amen