Litania Till Jesu


LITANIA TILL JESU HELIGA HJÄRTA

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig
Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig , förbarma Dig, Herre, förbarma Dig
Kristus, hör oss, Kristus, hör oss
Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss
Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss
Gud Son, världens Frälsare
Gud Helige Ande
Heliga Treenighet,
en Ende Gud Jesu Hjärta,
Guds Sons tillbedjansvärda Hjärta
Jesu Hjärta, danat i Jungfru Marias sköte av den Helige Ande Jesu Hjärta, förenat till ett med Guds eviga Ord
Jesu Hjärta, Guds oändliga Helighets Hjärta
Jesu Hjärta, Guds Heliga Tempel
Jesu Hjärta, den Allrahögstes Tabernakel
Jesu Hjärta, Guds Hus och Himmelens Port
Jesu Hjärta, kärlekens glödande eld
Jesu Hjärta, rättfärdighetens och kärlekens Ursprung
Jesu Hjärta, överflödande av godhet och kärlek
Jesu Hjärta, Du väldiga djup av alla dygder
Jesu Hjärta, värdigt att ta emot allt lov
Jesu Hjärta, alla hjärtans Konung och Medelpunkt
Jesu Hjärta, som rymmer all vishet och kunskap
Jesu Hjärta, där Gudomens hela fullhet bor
Jesu Hjärta, i vilket Fadern har sitt välbehag
Jesu Hjärta, vars fullhet kommer oss alla till del
Jesu Hjärta, målet för skapelsens längtan från begynnelsen Jesu Hjärta, tåligt och fullt av medlidande
Jesu Hjärta, rikt för alla som åkallar Dig
Jesu Hjärta, Källa till liv och helighet
Jesu Hjärta, Försoningsoffer för våra synder
Jesu Hjärta, utsatt för hån och smädelser
Jesu Hjärta, sårat för våra missgärningars skull
Jesu Hjärta, lydigt intill döden Jesu Hjärta, genomborrat av soldatens lans Jesu Hjärta, Källa till all tröst
Jesu Hjärta, vårt Liv och vår Uppståndelse
Jesu Hjärta, vår Frid och vår Försoning
Jesu Hjärta, Räddningen för dem som hoppas på Dig
Jesu Hjärta, Hoppet för dem som dör i Dig
Jesu Hjärta, alla heligas Lycka
Guds Lamm, som borttager världens synder,
förskona oss, o Herre
Guds Lamm, som borttager världens synder,
bönhör oss, o Herre
Guds Lamm, som borttager världens synder,
förbarma Dig över oss, o Herre
Jesus, mild och ödmjuk av Hjärtat, forma våra hjärtan efter Ditt Hjärta.

 

Allsmäktige, evige Gud, se till Din Sons Hjärta som i syndarnas namn frambär lovets och försoningens Offer åt Dig.
Skänk Din förlåtelse åt alla som längtar efter barmhärtighet, genom samme Din Son, vår Herre Jesus Kristus, som med Dig lever och råder, Gud från evighet till evighet. Amen.