Litania Till Sankt Ilian

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Kristus, hör oss, Kristus, hör oss
Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss
Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss. Guds Son, världens Frälsare, förbarma dig över oss.
Helige Ande, förbarma dig över oss.
Heliga Treenighet, en enda Gud, förbarma dig över oss.
Heliga Maria, bed för oss.
Sankt Ilian, du som med din mantel beskyddar de fattiga, bed för oss.
Sankt Ilian, du som är uppfostrad i gudsfruktan, bed för oss.
Sankt Ilian, du som älskar Gud över allting, bed för oss.
Sankt Ilian, du som föraktar världslig ära, bed för oss.
Sankt Ilian, du som föredrog att leva enkelt, bed för oss.
Sankt Ilian, du som hjälper människor med funktionshinder och barnlöshet, bed för oss.
Sankt Ilian, du som leder syndare till Gud, bed för oss.
Sankt Ilian, du Kristi ödmjuke tjänare, bed för oss.
Sankt Ilian, du givare av goda råd, bed för oss.

Sankt Ilian, du skyddshelgon för alla som vänder sig till dig, bed för oss.
Sankt Ilian, du beskyddare av föräldralösa och fattiga, bed för oss.
Sankt Ilian, du föredöme i broderlig kärlek, bed för oss.
 
Guds Lamm som borttager världens synder: förskona oss, o Herre.
Guds Lamm som borttager världens synder: hör oss, o Herre.
Guds Lamm som borttager världens synder: förbarma dig över oss o Herre.