Rosenkrans


         15jpg

Hur ber man Jungfru Marias rosenkrans?
 
Man börjar med att ta rosenkransens krucifix, kyssa det, göra korstecknet med det och inleda med den apostoliska trosbekännelsen.
Sedan ber man Fader vår, Var hälsad Maria (tre gånger), Ära vare Fadern.
Därefter inleds varje dekad med ett mysterium som man mediterar över i den muntliga bönen. Varje dekad består av ett Fader vår, tio Var hälsad Maria och ett Ära vare Fadern.
 
Trosbekännelsen
 
Jag tror på Gud,den allsmäktige Fadern,
himlens och jordens skapare.
Och på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den helige Ande, föddes av jungfru Maria, led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida, och skall komma därifrån för att döma levande och döda.
Jag tror på den helige Ande, den heliga katolska kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet.
Amen.
 
Fader vår, som är i himmelen, helgat varde dit namn
tillkomme ditt rike, ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss i dag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.
Amen.
 
Var hälsad Maria ,full av nåd Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt, Jesus.
Heliga Maria, Guds Moder, be för oss syndare, nu och i vår dödsstund.
Amen.
 
Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,
såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet.
Amen.
 
O min Jesus, Förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld.
Led alla själar till Himmelen, särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.