Den Helige ande

17jpg

BÖN TILL DEN HELIGE ANDE

Helige Ande, kom till mig. Befria mig från själviskhet och fyll mig med kärlek, så att allt jag gör blir gjort i kärlek. Låt din glädje bo i mig, så att jag sprider glädje i en glädjelös värld. Ge mig din frid, frid med dig, frid med människorna, frid med mig själv. Hjälp mig att vara tålmodig och vänlig, också när det kostar på. Om du vill göra ett under, gör mig då till en god människa.

Gör mig trofast, pålitlig, ordhållig och rakryggad. Ge mig saktmod, så att jag inte sårar någon enda människa. Lär mig självbehärskning, så att jag inte faller offer för min lynnighet. Gör mig blygsam så att jag inte inbillar mig att jag är förmer än någon annan. Hjälp mig att vara måttlig, så jag brukar de begär du nedlagt i mig så som du vill. Gör mig kysk i avsikt och handling, ty du har underbart skapat min kropp till ett tempel för din härlighet.

Helige Ande, du är den som ger liv åt allt och uppfyller allt med välsignelser. Tag mig helt i besittning och låt mig genomströmmas av ditt liv. Förena mig med Jesus Kristus, den levande Vinstocken, så att jag som en frisk gren kan bära goda frukter, Gud Fadern till ära. Honom vare tack för de gåvor som han ger, nu och i evighet. Amen